Контролът на кръвната захар след нахранване е важен! Как да го направим?

Рязкото и значително повишение на кръвната захар след нахранване има токсичен ефект върху стените на кръвоносните съдове. Високата кръвна захар отключва поредица от реакции, които разстройват равновесието между съдовете и преминаващата през тях кръв.

Контролът на кръвната захар след нахранване е важен! Как да го направим?

Човешкото тяло се намира в две основни състояния, в зависимост от приема на храна:
1. На гладно - период най-малко от 8 часа, през който не се приема никаква храна. Кръвната захар, измерена сутрин след нощно гладуване се определя като “кръвна захар на гладно“. Когато кръвната захар се измерва през деня преди някое от храненията тя се определя като “кръвна захар преди хранене“.

2. След нахранване - период 2-4 часа след прием на храна, съдържаща главно въглехидрати. Този период може да продължи и до 8 часа, когато храната съдържа по-голямо количество мазнини. Повечето медицински специалисти приемат кръвната захар, измерена 2 часа след консумация на смесена храна, като “кръвна захар след нахранване“ или “постпрандиална кръвна захар“. Очевидно, че човешкият организъм се намира в състояние “след нахранване“ през повече от 70% от времето в денонощието.

При здрави хора кръвната захар се поддържа в строги граници: 3.6 – 5.8 ммол/л (65-105 мг/дл), независимо от това в какво състояние се намира организмът. Тази възможност се дължи на една изключително ефективна и високочувствителна система на регулация на нивото на кръвната захар. Системата на регулация се намира в задстомашната жлеза и нейното действие се реализира основно чрез три хормона: 1) глюкагон, който се образува и отделя от алфа-клетките; 2) инсулин и 3) амилин, които се образуват и отделят от бета-клетките на задстомашната жлеза.

Хормонът глюкагон се отделя, когато кръвната захар в организма е ниска и предизвиква образуване на собствена кръвна захар от черния дроб. Обратно, когато кръвната захар е висока, се отделят останалите два хормона - инсулин и амилин и намаляват нейното ниво.

При хора със захарна болест тази система за регулация на кръвната захар е разстроена. Най-често са засегнати бета-клетките и последствието на това е, че организмът не може да се справи с повишаването на кръвната захар след прием на храна в състоянието “след нахранване“. Липсата на достатъчно количество инсулин води и до неконтролируемо собствено производство на кръвна глюкоза в състояние “на гладно“.

До скоро контролът на кръвната захар след нахранване не беше обект на специално внимание. Но, натрупаните доказателства за изключително важната роля на този показател при възникването на самата захарна болест и на свързаните с нея хронични съдови усложнения доведоха до създаването на цялостна нова стратегия за контрол на кръвната захар след нахранване, наречена “постпрандиална глюкозна регулация“.

Цялостният контрол на захарната болест се определя от:

1. хроничното (постоянно) повишено ниво на кръвната захар
2. острите (високи) върхове, които кръвната захар достига в периодите след нахранване.

 

За обективна оценка на контрола на заболяването обикновено се използва показателят, наречен “гликиран хемоглобин“. Той отразява какво е било средното ниво на кръвната захар за период от около три месеца назад във времето. За съжаление, въпреки че част от неговата стойност се определя и от нивата на кръвната захар след нахранване, не можем да разберем конкретно кога и след кои приеми на храна стойностите са били високи.

Повечето лекари обаче препоръчват на своите пациенти да изследват кръвната захар сутрин на гладно и в часовете преди хранене. Нещо повече, клиничните лаборатории също провеждат т.н. кръвно-захарен профил в съответствие с тези препоръки.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ, АКО НЕ СЕ ПРОСЛЕДЯВА КРЪВНАТА ЗАХАР СЛЕД НАХРАНВАНЕ?

# Възможно е да се пропусне диагностицирането на състояние, наречено “нарушен глюкозен толеранс“. След 10 години - в 40-50% от случаите това състояние преминава във фазата на истинския диабет. То се характеризира с нормално ниво на кръвната захар на гладно и високо ниво 2 часа след прием на храна или на 75 грама глюкоза, разтворена във вода. Ако това състояние не се открие навреме, непостоянните, но резки повишения на кръвната захар след храненията могат да предизвикат по-нататъшно увреждане на бета-клетките и по-бърза поява на захарна болест. Резултатите от някои последни изследвания сочат, че когато се консумират храни, предизвикващи високо покачване на кръвната захар (храни с висок гликемичен индекс), рискът от поява на диабет се повишава многократно. Високата кръвна захар е токсична за клетките на задстомашната жлеза! Ето защо, навременното диагностициране на този скрит и много опасен феномен е от изключителна важност. Налице са данни, които доказват, че ако контролът на повишената кръвна захар след нахранване започне навреме, то секрецията на инсулин от бета-клетките и неговото действие могат да бъдат подобрени. Състоянието на “нарушен глюкозен толеранс“ може да бъде нормализирано.

 

# Възможно е да се пропусне откриването на Тип 2 захарен диабет. 60% от хората с този тип захарна болест имат ниво на кръвната захар нагладно под 7.0 ммол/л (140мг/дл) и високо след нахранване. Някои специалисти наричат това състояние “постпрандиален диабет“. Сред хората в тази група по-често се откриват увреждания както на малките, така и на големите кръвоносни съдове.

# Възможно е да се повиши инсулиновата резистентност (да се намали ефектът на инжектирания инсулин) при пациенти с Тип 1 захарен диабет, както и да се повиши рискът от поява на късните хронични съдови усложнения.

ПО КАКЪВ НАЧИН ВИСОКАТА КРЪВНА ЗАХАР СЛЕД НАХРАНВАНЕ ПРЕДИЗВИКВА УВРЕЖДАНИЯ НА КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ?

Рязкото и значително повишение на кръвната захар след нахранване има токсичен ефект върху стените на кръвоносните съдове. Високата кръвна захар отключва поредица от реакции, които разстройват равновесието между съдовете и преминаващата през тях кръв. От една страна склонността на кръвта да се съсирва се повишава, от друга - самата съдова стена претърпява редица промени. Повишава се нейната пропускливост, някои слоеве задебеляват, напрежението в съда се повишава. Върху стената се отлагат атеросклеротични плаки, съдът постепенно се стеснява и, ако този процес не бъде спрян, съдът окончателно се запушва. По тази причина органът, който се захранва от този съд, също страда и се уврежда. Освен това, високата кръвна захар след нахранване пуска в действие и допълнителни механизми, които също разстройват функцията на организма. В периодите след хранене се повишава нивото на окислените продукти на обмяната на веществата и това състояние се нарича “оксидативен стрес“. Едновременно с повишената кръвна захар се повишава и нивото на вредни за съдовете продукти на обмяната на мазнините. Всичко това, ако не се контролира, води в крайна сметка до появата на усложнения на очите, бъбреците, периферната нервна система, сърцето и голямите съдове на човешкото тяло.

 

КАК МОЖЕ ДА СЕ ПРОСЛЕДИ КРЪВНАТА ЗАХАР СЛЕД НАХРАНВАНЕ?
При хора с повишен риск от появата на диабет, според препоръките на Световната здравна организация, е необходимо да се проведе тест, наречен “обременяване с глюкоза“. При този тест се оценява възможността на задстомашната жлеза да се справи с повишената кръвна захар 2 часа след като през устата се приеме разтвор, който съдържа 75 грама глюкоза.

# При хората с изявен диабет изследването на кръвната захар след нахранване се извършва 2 часа след прием на обичайна храна (сутрешна закуска, обяд или вечеря). Международната диабетна федерация и нейната Европейска група са определили какви трябва да бъдат стойностите на кръвната захар 2 часа след нахранване, за да се избегне или намали рискът от появата на хронични диабетни усложнения: Стойности по-ниски от 7.5 ммол/л (135мг/дл) носят много малък риск

# Стойности от 7.6 до 9.0 ммол/л (135 до 160 мг/дл) носят риск, но се приемат за задоволителни

# Стойности по-високи от 9.0 ммол/л (160 мг/дл) носят риск от появата на усложнения

Определянето на кръвната захар след нахранване може да се извърши в домашни условия като се използва личния глюкомер. За съжаление, при ограничения брой тест-ленти, измерването не може да бъде всекидневно. Тогава? Достатъчно е в различни дни след различни хранения в рамките на една седмица да се измери кръвната захар и да се запишат стойностите. Много полезно е самият пациент да оцени ефекта на любимите си храни върху кръвната захар и заедно с лекаря да намерят правилния подход за овладяване на високите стойности след нахранване.

Хора с диабет, които не притежават глюкомер могат при провеждането на контролен профил да изследват кръвната си захар след закуска. За целта - в деня на профила е достатъчно да приемат противодиабетното лекарство и закуската около 9-10 часа. По този начин при следващото вземане на кръвна проба, което е около 12 часа, ще се измери кръвната захар 2 часа след закуска.Това е приложимо за хора, които провеждат само диетично лечение или лечение с таблетки.

КОИ СА НАЧИНИТЕ ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА КРЪВНАТА ЗАХАР СЛЕД НАХРАНВАНЕ?

Методите за контролиране на постпрандиалната кръвна захар се разделят на два основни:1) диетични и 2) лекарствени.

 

Диетични методи:
– Намаляване на количеството на въглехидратите в храненията
– Разделяне на въглехидратите на по-малки порции
– Определяне на количеството на въглехидратите в зависимост от нивото на кръвнята захар
– Повишаване на съдържанието на баластните вещества (фибри) в храната
– Употреба основно на храни с нисък гликемичен индекс

Въглехидратите са онази част от храната, която е отговорна за високите кръвни захари след хранене. Колкото “по-прости“ са те (обикновена захар, глюкоза, мед, плодови сокове, обикновени безалкохолни напитки и т.н.), толкова по-бързо и значително се повишава кръвната захар. Обратно - колкото по-сложна е тяхната структура (житни, бобови храни, плодове), толкова по-бавен и незначителен е ефектът им върху кръвната захар.

Възможно е всеки да разработи своя собствена система на гликемичен индекс като изследва нивото на кръвната захар след прием на определени храни.

Лекарствени методи:
– Акарбоза (Глюкобай)
– Репаглинид (Новонорм), Натеглинид
– Инсулин Лизпро (Хумалог)

При новооткрит Тип 2 захарен диабет, след като са изчерпани възможностите на контрола без лекарства и кръвната захар на гладно е в нормални граници, а след нахранване е висока, удачно е да се започне с един от първите два медикамента. Първият от тях - Глюкобай може да се комбинира почти с всички останали противодиабетни таблетки и с повечето инсулини. По-ограничени са възможностите за комбинации с втория медикамент.
При пациенти с Тип 1 захарен диабет и всички, които провеждат инсулиново лечение се използва с отлични резултати бързодействащият инсулинов аналог - Хумалог.
Създаден изключително, за да контролира нивото на кръвната захар след нахранване, този инсулин в последните години се прилага с голям успех. Неговата продължителност на действие е кратка и по тази причина използването му в дози, необходими да предотвратят нежелано високите повишения на кръвната захар след нахранване, не крие опасност от хипогликемии.

Хумалог навлиза бързо в кръвта и действието му започва едновременно с началото на повишаване на кръвната захар след прием на храна. Ето защо не е необходимо да се изчаква интервал от 20 минути между инжекцията и храненето, което по правило важи за всички останали бързодействащи инсулини.

МОЖЕ ЛИ САМОСТОЯТЕЛНО ПАЦИЕНТЪТ ДА КОНТРОЛИРА КРЪВНАТА СИ ЗАХАР СЛЕД НАХРАНВАНЕ?

# Управлението на постпрандиалната гликемия е част от цялостния контрол на захарния диабет и се осъществява от самия пациент. За постигане на целта е необходимо: да се установи каква е стойността на кръвната захар след отделните хранения и стойностите да се запишат в дневника

 

# да се обсъдят резултатите с лекуващия ендокринилог и да се прецени необходима ли е промяна в провежданото до момента лечение

# да се поставят целите, които трябва да бъдат достигнати и да се определи новият метод на лечение

# да се постигне съгласие между лекаря и пациента

# да се проведе обучение на пациента за самостоятелно постигане на поставените цели.

Контролът на кръвната захар след нахранване е поредното предизвикателство към хората с диабет, медицинските специалисти и фармацевтичната индустрия. Само обединените усилия на всички тях биха допринесли за овладяването на това предизвикателство.

Източник: antidiabet.com

 

Научи повече за ДИАБОР - 100% натурален продукт при Диабет и за регулиране на кръвната захар

 

Диабор - за регулиране на кръвната захар

Най-доброто решение за регулиране на кръвната захар!

100% натурален продукт, произведен в България!

Не предизвиква хипогликемия.

Подходящ е за страдащи от диабет първи и втори тип.

Диабор - за регулиране на кръвната захарЕтикети: кръвна захардиабетглюкозаконтролхраниИНФОРМАЦИЯ И СТАТИИ

Български екип разработи генетично изследване за превенция на диабетБългарски екип разработи генетично изследване за превенция на диабет

Генетичният тест може да открие предпоставки за развитие на редица болести и състояния, като инсулин-зависим диабет, инсулин-независим диабет, неонатален диабет и др.

Как да контролираме захарния диабет?Как да контролираме захарния диабет?

В зависимост от общото състояние на диабетика и наличните нарушения в обмяната на веществата в протичането на диабета се различават състояния на добър и лош обменен контрол.

10 най-ефективни рецепти при труднозарастващи рани при диабет10 най-ефективни рецепти при труднозарастващи рани при диабет

Диабетиците знаят, че трябва да държат под око не само нивата на кръвната си захар, но и състоянието на ходилата си, защото малки наранявания може да им докарат големи проблеми.

Диабетът удря потентностттаДиабетът удря потентносттта

Еректилната дисфункция, наричана импотентност е 3 пъти по-висока при диабетноболни мъже. При 12  на сто от силния пол затруднената ерекция при секс може да е първо проявление на болестта.

Как острите инфекции повлияват контрола на обмяната при диабет?Как острите инфекции повлияват контрола на обмяната при диабет?

Диабетикът не е застрахован срещу острите инфекции, причинени от бактерии и вируси през различните сезони на годината. Те могат да засегнат различни органи и системи и да доведат до влошаване на обменните процеси, дори до тежки дерайлирания.

Диабетолози стартираха 200 дневен план за борба с болесттаДиабетолози стартираха 200 дневен план за борба с болестта

Очаква се през 2040 година 1 на всеки 10 души да има захарен диабет. 12% от глобалните разходи за здраве се изразходват за диабет 1.

 

От къде да купим ДИАБОР?

общо в 119 обекта в цялата страна
(Градовете са подредени по азбучен ред с изключение на 4-те най-големи български града)
гр. София (общо обекти: 18) (Виж всички)

Здравословен магазин - Здравница
ул. Неофит Рилски 23, Тел.: +359 2 483 73 42

Логистичен център "Здравница"
ул. Одрин 74, Тел.: 02/483 72 91


гр. Бургас (общо обекти: 7)(Виж всички)

БИО магазин БиБИО
бул. Сан Стефано 107

Здравословна бакалия
к.с. Братя Миладинови ул. Шар планина 23


гр. Варна (общо обекти: 17)(Виж всички)

БИО Маркет Дита
ул. Драгоман 3, Тел.: 052/ 600 383

Магазин "Терра"
ул. Кап. Райчо Николов 1


гр. Пловдив (общо обекти: 6)(Виж всички)

Магазин Свят Здраве
ул. Д-р Георги Вълкович 6

Магазин Свят Здраве
бул. Съединение 43


гр. Асеновград (общо обекти: 2)(Виж всички)

Аптека "Здраве"
ул. Цар Иван Асен II №31, Тел.: 0331 2 13 71


Магазин Здраве от природата
ул. Кап. Петко Войвода 1, Тел.: 089 930 8750


гр. Благоевград (общо обекти: 2)(Виж всички)

Магазин Здрависимо
ул. Владо Черноземски 3В, Тел.: 087 770 7567


Магазин Зеленият път
ул. Христо Смирненски 3, Тел.: 0898 534 358


гр. Ботевград (общо обекти: 1)(Виж всички)

Център Алтернатива
ул. Акад. Стоян Романски 4, Тел.: 0723/ 60 286


гр. Велико Търново (общо обекти: 2)(Виж всички)

Магазин Здравец
ул. Цар Тодор Светлослав 15А


Дрогерия "Елия"
ул. Марно поле 4


гр. Велинград (общо обекти: 1)(Виж всички)

Дрогерия Феникс
бул. Хан Аспарух 10, Тел.: 0885841366


гр. Видин (общо обекти: 1)(Виж всички)

Аптека "Централ"
ул. Градинска 22


гр. Гълъбово (общо обекти: 1)(Виж всички)

Аптека "Фрамар" 04
ул. Тунджа 2, Тел.: 0418 / 62 100


гр. Димитровград (общо обекти: 1)(Виж всички)

Био Магазин "Нова Земя"
ул. Ромен Ролан 1


гр. Добрич (общо обекти: 3)(Виж всички)

Магазин Здраве на килограм
ул. Пере Тошев 3


Аптека Янакиев
ул. Незавсимост 18, Тел.: 058/604244


гр. Дупница (общо обекти: 1)(Виж всички)

Здравословен магазин
ул. Христо Ботев 18, Тел.: 0701/50 825


гр. Карлово (общо обекти: 1)(Виж всички)

Здравословен магазин
ул. Пазарна 1


гр. Козлодуй (общо обекти: 1)(Виж всички)

Аптека Блян
ул. Св.Св. Кирил и Методий 2, Тел.: 097 381 197


гр. Кюстендил (общо обекти: 1)(Виж всички)

Магазин "Здравец"
ул. Цар Освободител 210


гр. Ловеч (общо обекти: 1)(Виж всички)

Магазин Здравец
ул. Отец Паисий 3


гр. Монтана (общо обекти: 5)(Виж всички)

Аптека Амон-Ра М
ул. Цар Борис ІІІ №18


Магазин за диетични храни
бул. Александър Стамболийски 21


гр. Пазарджик (общо обекти: 1)(Виж всички)

Аптека Радикс
ул. Градски пазар 47


гр. Панагюрище (общо обекти: 1)(Виж всички)

Аптека "Аврора"
ул. Георги Бенковски 59


гр. Петрич (общо обекти: 1)(Виж всички)

Аптека Д-Фарма
ул. Рокфелер 53 (срещу входа на Бърза помощ), Тел.: 0745/ 63 110


гр. Плевен (общо обекти: 6)(Виж всички)

Магазин Сила за живот
ул. Иван Вазов 27 , Тел.: 064/807672


Аптека Виктория
ул. Иван Вазов 29


гр. Провадия (общо обекти: 1)(Виж всички)

Здраве от природата
ул. Св.Св. Кирил и Методий 16


гр. Разград (общо обекти: 1)(Виж всички)

БИО магазин ЖОСИ
ул.Хан Омуртаг 1 /кооперативен пазар/


гр. Ракитово (общо обекти: 1)(Виж всички)

Магазин "Астра Мар"
ул. Иван Клинчаров 71


гр. Русе (общо обекти: 12)(Виж всички)

Аптека "Оптима" 10
жк. Дружба 3 бл.10, Тел.: 082/ 862 060


Аптека "Оптима" 11
ул. Независимост 2А, Тел.: 082/ 832 030


гр. Самоков (общо обекти: 1)(Виж всички)

БИО магазин "Макровита"
ул. Ген. Скобелев 20, Автогара Самоков, обект 2


гр. Свиленград (общо обекти: 1)(Виж всички)

Аптека "Фрамар" 01
ул. Георги Кирков 1Б, Тел.: 0379 / 7-19-91


гр. Сливен (общо обекти: 3)(Виж всички)

Магазин Дарове
ул. Д-р Константин Стоилов 20


Аптека ВитаЛукс
ул. Георги С. Раковски 52, Тел.: 044/ 625943


гр. Стара Загора (общо обекти: 8)(Виж всички)

Аптека "Фрамар" 03
ул. Патриарх Евтимий 130, Тел.: 042 / 605-109


Аптека "Августа"
ул. Августа Траяна 16, Тел.: 042/ 925 925


гр. Тетевен (общо обекти: 1)(Виж всички)

БИО Магазин Мирай
ул. Георги Бенковски 8, Тел.: 0886348203


гр. Търговище (общо обекти: 1)(Виж всички)

Магазин "Дар от Боговете"
Кооперативен пазар


гр. Хасково (общо обекти: 3)(Виж всички)

Магазин
ул. Васил Друмев 18, Тел.: 0889294081


Магазин Ави Био
ул. Христо Ботев 4, Тел.: 0878 599379


гр. Царево (общо обекти: 1)(Виж всички)

"Здраве от природата"
ул. Хан Аспарух 50, Тел.: 0887520072


гр. Шумен (общо обекти: 1)(Виж всички)

Магазин за био продукти Дъга
ул. Климент Охридски 10, Тел.: 0894712427


гр. Ямбол (общо обекти: 1)(Виж всички)

Аптека Afya Pharmacy
ул. Търговска 31 , Тел.: 046/ 661 090